Algemene verordening gegevensbescherming

Per 25 mei is elk kantoor verplicht opgeslagen privacy gegeven van haar klanten en/of personeel, na aanvraag te verstrekken. Break Even Consultancy voldoet namens al haar cliënten aan deze plicht middels onderstaand formulier.

Break Even Consultancy verwerkt alle door haar clienten verstrekte gegevens digitaal. Hiervoor geldt de bijgaande AVG verwerkingsovereenkomst welke integraal onderdeel uit maakt van de algemene voorwaarden van ons bureau. De verwerkersovereenkomst vind u hier:

Werknemers van cliënten

De AVG wetgeving geeft iedere medewerker van een bij ons bureau aangesloten werkgever het recht inzage te verkrijgen in de over hem/haar vastgelegde privacy gegevens.

Wij voldoen prompt aan deze opvraag als u bijgaand formulier invult.

Crediteuren en debiteuren van cliënten

Opvragen vastgelegde persoons en/of bedrijfsgegevens door cliënten/afnemers en leveranciers van alle door ons geregistreerde bedrijven waarvoor ons bureau de administratie verwerkt.